_MG_9392_HEADER_web400

Jag var den där ungen som satt hemma och byggde barbiemöbler av toapappersrullar, eller som satt och ritade i timmar.
Jag klädde ut mig i alldeles för stora kläder och var både prinsessan och riddaren och trollet.
Sen blev jag äldre, men den där fantasin och barnsligheten stannade kvar.

I huvudet är jag fortfarande en äventyrare men i verkligheten kommer jag mig nog inte för så mycket äventyr, egentligen.
Jag är alldeles för morgontrött och på helgen äter jag hellre än lång frukost med familjen (med mycket kaffe) än går upp och ut i ottan.
Jag älskar att bergsklättra, men jag älskar också att måla mina långa naglar i olika mönster och färger och det går ju inte samtidigt.
Så därför klättrar jag bara när jag har korta naglar, vilket senast var sommaren 2015.

Lite andra random fakta om mig;

– Jag är mamma till en alldeles underbar, cool, fantastiskt enveten och stört omöjlig liten tvååring.
– Jag köpte min första longboard 2016, året jag fyller 32.
– Jag har en inbyggd mat- och sovklocka, och ignoreras den blir jag tvär.
(därför har jag alltid med mig bars, vatten, choklad och diverse annat tugg på fotograferingar, oroa er inte)
– Jag behöver minst två koppar kaffe på morgonen, men dricker gärna några till under dagen.
– Jag gråter till gulliga djurklipp på facebook och när folk håller tal på bröllop.
– Jag är ett hopeless case av att använda engelska ord mitt i en mening.
– Jag kan absolut inte under några omständigheter kolla skräckfilm.
– Jag använder ganska ofta, typ jämt smilys i sms och mail. Även i jobbet.
– Jag har de två bästa katterna i världen (såklart).
– Jag har en (enligt vissa) osund relation till kontorsmaterial,
alltså jag älskar det lite för mycket.

När jag är ute på mina familjefotograferingar är jag tacksam att jag har barnsligheten kvar. Det gör att jag lätt connectar med barnen i familjen och kan se saker ur deras perspektiv.
Men med den vuxnas erfarenhet kan jag också förutse när det är något fuffens på gång, och jag är ju inte den som stoppar bus. Jag vill ju ha det på “film”!
Det samma gäller på bröllopet. Jag ser inte bara kärleken mellan brudparet utan också reaktionerna hos alla runtomkring. Och barnen när de börjar (bokstavligen) klättra på stolarna.

Jag förevigar minnen och förvandlar de till konst som hänger på väggarna hemma, eller album som ligger på borden hos mina kunder. Som håller i generationer.

————————

I was that kid who sat at home and built barbie furniture out of toilet paper rolls, or sat and drew for hours by myself.
I dressed myself in too big clothes and were both Princess and Knight and Troll.
Then I got older, but my imagination and childishness remained.

In my head, I’m still an adventurer but in reality I do not do so much adventuring, really.
I’m just too sleepy in the morning and on the weekend I’d rather eat breakfast for hours with great amounts of coffee than wake up (and go out) in the early morning.
I love to rock climb, but I also love to paint my nails in various patterns and colors and that doesn’t go well together.
So therefore I only climb when I have short nails, which was in the summer of 2015.

Some other random facts about me;

– I’m basically only out walking when I play Pokemon GO.
– I bought my first longboard in 2016, the year I will turn 32.
– I have a built-in food and sleep watch, and if I ignore it I become cross.
(Because of that I always carry with me, water, chocolate and various other edibles on photo shoots, do not worry)
– I need at least two cups of coffee in the morning, but please drink some more with me during the day?
– I weep for cute animal clips on Facebook and when people give speeches at weddings.
– I’m a hopeless case of using English words mid-sentence (In swedish, that is).
– I absolutely can not under any circumstances watch horror movies.
– I quite often, all the time, use smilys in texts and e-mail. Even on the job.
– I have the two best cats in the world (of course).
– I have a (according to some) unhealthy relation to office supplies,
Thus I love it a little too much.

When I’m out on my family photo shoots, I am grateful that I have my childishness left.
It allows me to more easily connect with the children in the family and see things from their perspective.
But with the adult experience, I can also predict when something dodgy is about to go down, and I’m not the one who stops the mischief. I want to have it on “film”!
The same applies to weddings. I don’t just see the love between the bride and groom but also the reactions of everyone around.
And the kids when they start (literally) to climb the chairs. I eternalize memories and turn them into art hanging on the walls, or albums for the homes of my clients.
That lasts for generations.

Photography is and has always been a valued form of creating history and whether it is everyday life or a special occasion I would like to help you achieve just that.
As well as documentary style photography I also provide a variety of photographic services for companies and the professional environment.
For more information, please send me an inquire stating your needs and
I will tailor a package that is perfect for you.

 

Some examples of companies I’ve worked with;
Egmont AB, Gothenburg Film Studios, Gothia Towers, Grey London, Göta Film, Jernhusen AB, Lee, Leopard Förlag AB, Lägenhetsbyte.se, Metaltown/KB, Michelin, MTG Radio,
Nordic Event, Nuclear Blast, Scandinavian Tattoo Magazine, Svensk Musik / TTS, That’s Wonderful, Tidningen Studio, Toyota Göteborg, Universal Music, Västra Götalandsregionen etc